son-method

link symbolyon-web link-project logotype-sign

 1    Stopniowanie  - zaczynamy od nakreślenia głównych założeń, czyli pozycja w 3 m-sc, 1-rok , 3 - letnie okresy. Zaczynamy od dobrej konstrukcji treści i grafiki / patrz 3 C+ webmaster /.  Podnoszenie słabych elementów, następnie wzmacnianienie tych mocnych w określonym czasie.


SON-Stopniowanie-optymalizacja-niepowtarzalnosc

 2  Optymalizacja- stwórz słowo
( nazwa firmy lub skrót literowy, które będą ), motywem przewodnim w tworzeniu nazw CSS), co ułatwi później określić i pozycjonować przez kotwicę, precle i nazwy grafiki.


Pamiętaj same linkowanie źle skonstruwanej strony (pod w/g pozycjonowania ) może być nie wystarczające.


logo-spinaker-SON

  h2-stopniowanie

Stopniowanie w pozycjonowaniu zakłada konsekwentne dodawanie do strony/portalu elementów wpływających na pozycje w sieci. Poprzez rozłożenie pozycjonowania na pewien czas oraz stworzenie procesu. Pozwala to w dłuższej perspektywie uzyskać lepszy efekt przyrostu pozycji. Jeśli szybko strona uzyska pierwszy wynik w pozycji, później będzie spadać, co jest niekorzystne.


algorytm-spinaker
 3  Niepowtarzalność - wyważona powtarzalność metadanych w oparciu o dany algorytm, unikanie powtarzania i przesycenia tekstem.     

W konstrukcji strony zawieraj elementy, które mogą być przydatne w obrazie, txt oraz w ogólnym wyrazie celowości strony.Unikaj przerostu treści nad formą przy prowadzeniu projektów portali.  • stwórz graficzny schemat pozycjonowania na papierze i w komputerze / ułatwi to tobie opracowanie title site, keywords, descryptions text, linków oraz elementów nazw i folderów plików  
  • używaj tagów, kotwic i linków zewnętrznych / również w formie tzw."precli" tematów stron i nagłówków /
  • określ 14 słów kluczowych dla każdej z podstron / będziesz mógł póżniej dodać kolejne sześć słów w trakcie pozycjonowania w dłuższej perspektywie /
  • określ mocne Anchor Text twojej strony / twórz pętle keywords i wszystkich użytych słów na poszczególnych   podstronach w sposób uporządkowany  /
  • wykorzystuj hierarchiczność i liniowość stron portalu do określania pozycji przejść  np.1,2,3,4.5,-słowo strona pierwsza,   2-4-5-slowo strona druga,   3-4-6 słowo strona trzecia itd.
  • myśl logicznie jak odwiedzający strony-użytkownicy - stwórz schemat robotów wyszukiwarek na podstawie analizy odwiedzin WEBSTAT
# Rankingu słowa – występowania danego słowa w adresie strony, tytule, dalszej części adresu URL, słowach kluczowych (keywords), opisie (description), słowach ograniczonych znacznikami h1 oraz ilości wystąpień danego słowa w treści dokumentu.

deskrypcja-www
# Rankingu linków - tliczby oraz jakości odnośników prowadzących na naszą stronę i z niej . W celu sprawdzenia na jakich witrynach znajdują się odnośniki do naszej strony wpisz w okienko wyszukiwarki:

 "link:http://www.adresstrony.pl